Onderdeel van CM-EYE

Bewerkersovereenkomst

Als wij in uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn we verplicht om een bewerkersovereenkomst af te sluiten.

Wij sturen deze graag naar u toe.
Om deze overeenkomst te kunnen opstellen, verzoeken wij u om de volgende vragen te beantwoorden.

  1a: Wat is de de aard en het doel van de overeengekomen verwerking:

  Voorbeeld: De persoonsgegevens behorend bij de relaties (onder andere klanten en partners) van onze organisatie mogen gebruikt worden om schriftelijk, per e-mail, telefonisch, of per WhatsApp contact op te nemen indien er een direct verband bestaat tot uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor WebsiteDesk wordt ingehuurd. Deze werkzaamheden zijn in een overeenkomst gedefinieerd. Gebruik en/of opslag van persoonsgegevens waarbij de directe relatie tot het uitvoeren van de werkzaamheden van WebsiteDesk ontbreekt of geen toestemming voor verwerking is verkregen is niet toegestaan en uitgesloten van deze overeenkomst. De opname van persoonsgegevens in (abonnee) verwerkersystemen is geen onderdeel van deze overeenkomst.

  1b: De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt:

  De AVG maakt een onderscheid in 3 categorieën van persoonsgegevens.

  Meer informatie kan je hier vinden

  .

  1c: De categorieën van betrokkenen:

  Bijvoorbeeld:

  • Klanten
  • Websitebezoekers
  • Werknemers

  1d: De categorieën ontvangers/gebruikers van persoonsgegevens:

  Aan wie worden de gegevens verstrekt? Aangezien WebsiteDesk niet met afdelingen werkt, is dit de volledige organisatie.